• Čo je celulózová izolácia?

 - Je tepelná izolácia z celulózových vlákien, ktorá je vyrobená optimálnou recyklačnou metódou z novinového papiera. Základný materiál pre celulózu je drevo, ktorého vynikajúce vlastnosti sú známe už po tisícročia. Produkcia celulózy prebieha v Rakúsku v jednom z najmodernejších zariadení v Európe.

- Triedený novinový papier sa nahrubo natrhá, zmieša sa s minerálnymi soľami a rozvlákni v mlyne. Takto vytvorené vločky sú odolné proti požiaru, napadnutiu hlodavcom, hmyzom, plesňou a hnilobou.

- Výroba vďaka neustálej cudzej a vlastnej kontrole podlieha najprísnejším rakúskym, nemeckým a európskym kritériám.

- Vločka s dlhým vláknom Vás presvedčí extrémne nízkou tepelnou vodivosťou a odolnosťou proti sadaniu aj pri hrubšej izolácii. Celulóza nie je toxická, neobsahuje žiadne nebezpečné látky alebo prísady a je na dotyk jemná a teplá. Nedráždi pokožku, nie je agresívna a tým posudzovaná ako sympatická izolačná látka.

- Celulózové vlákna vďaka aplikácii pod tlakom v konštrukcii zhutnejú a tým vytvoria bezškárovú izolačnú dosku, ktorá je odolná proti sadaniu.

- Fúkanie izolácie do konštrukcie prebieha pomocou špeciálnych fúkacích strojov.

 

celuloza  

  •  Ako na to?

    iso_blow_profi

 ISOblow Profi -  je extrémne výkonný fúkací stroj pre profesionálnych užívateľov.

 Množstvo materiálu a vzduchu je možné regulovať ovládacími prvkami. Vďaka veľkému zásobníku (120x90cm) je možné stroj naplniť vrecami na šírku. Motor s výkonom 0,75kW je poháňaný s 4-vlnovou pracovnou jednotkou, ktorá bez problémov uvoľňuje každý materiál.

Priepust pre celulózu s dvoma prídavnými rezačkami uvoľňuje možné chuchvalce v izolácii a zabraňuje upchaniu trubice. Vzduchová turbína je v ISOblow Profi poháňaná motorom 5,5 kW a je plynule regulovateľná. Vďaka tomu sa dá dosiahnúť optimálna rýchlosť a množstvo vzduchu, ktoré zaručuje rovnomerné zhutnenie izolácie. Meniče frekvencie automaticky pribrzďujú turbíny ISOblow Profi. Vďaka tomu je trubica ihneď bez tlaku a umožňuje rýchlejšie použitie odvzdušnených otočných trysiek. ISOblow Profi sa ovláda buď káblovým ovládaním alebo pomocou rádiového diaľkového riadenia ISOBlow Profi.

 

 

 

  • Vlastnosti celulózy

Najlepšie tepelno-izolačné vlastnosti 

Nie je to len najnižšia tepelná vodivosť, ktorou sa celulóza vyznačuje. Je známe, že každá izolácia je kvalitná tak, ako je dobrá na svojom najslabšom mieste. Našou celulózou izoláciou sa vyplnia aj tie najužšie škáry a štrbiny. To je výsledok izoláciu, ktorá je bez škár a tepelných mostov. Vysoká tepelná kapacita celulózovej izolácie spôsobuje jednoznačne spomalený prestup tepelného toku. 

fazovy_posunSamotné podkrovné miestnosti zostávajú až do noci chladné a vďaka tomu môžete nerušene spať. Podobne ako pri prepočte U – hodnoty pri tepelnej izolácii, sa dá vypočítať aj tepelná ochrana.  Jedná sa o tzv. fázový posun.  

Fázový posun PHI je časový interval uvedený v hodinách, ktorý potrebuje teplotná vlna, aby sa z obvodovej strany stavby dostala na vnútornú stranu stavby.
Čím je väčší fázový posun, tým bude prehriatie budovy pomalšie. 
 
Regulácia vlhkosti
 
Celulózová izolácia je schopná, bez toho aby stratila izolačné hodnoty do vlákien prijímať a zároveň rovnomerne uvolňovať vlhkosť. Táto zvláštna schopnosť pôsobí regulačne na klímu v miestnosti.
Pri sanácii alebo plochých strechách bez zadného vetrania, pôsobí celulóza v stavebnej fyzike ako regulátor vlhkosti. Naviac má na rozdiel od bežných izolácii podstatne lepšiu vzduchotesnosť a odolnosť proti vetru, predovšetkým u drevostavieb.V podstate prírodné vlastnosti celulózových vlákien v spojení s vyfúkavacou technológiou spĺňajú tie najvyššie nároky a požiadavky na obytnú klímu a úsporu energie. 
 
Vysoká zvuková odolnosť 
 
Aj v tejto oblasti Vám tesná a bezškárová celulózová izolácia prinesie len výhody.  V porovnávacích skúškach s bežnými izolačnými materiálmi boli namerané až o 7 dB lepšie zvukovo izolačné hodnoty. 
nehorlavost

  
Protipožiarne vlastnosti
 
Stále častejšie sa celulózová izolácia v porovnaní s inými izolačnými materiálmi osvedčuje aj v oblasti protipožiarnej ochrany. To dokazujú aj prevedené protipožiarne skúšky na stavebných dieloch od F30 do F90.
V klasifikácii EN B-s2-d0 dosiahla celulózová izolácia najvyššie hodnotenie pre horľavé izolačné látky.
Požiarne testy, ktoré sa uskutočnili v Ústave pre protipožiarnu techniku a výskum v oblasti bezpečnosti GmbH v Linzi, ako aj vlastné požiarne testy dokazujú ten istý výsledok: celulózová izolácia nehorí. Iba vrchná vrstva zuhoľnatie. Americkí vedci robili pokus o horľavosti celulózovej izolácie a porovnávali ju s minerálnou vlnou v modeli horiaceho domu. Presvedčte sa sami.  
 
 
Čo na to životné prostredie?
 
Už odjakživa je známe, že dobrou celulózou vieme ušetriť nie len na vykurovacej energii, ale kvalitná celulóza chráni aj životné prostredie. Aj v produkcii je celulózová izolácia z ekologického hľadiska neporaziteľná.
V porovnaní s inými izolačnými materiálmi ako je napr. polystyrén alebo sklená vata, je spotreba primárnej energie pri výrobe oveľa nižšie. V porovnaní s polystyrénom je to len šestina a tretina v porovnaní so sklenou vatou.

ekologickost