Systémom suchej výstavby sa zapodievame od roku 1990, keď tieto trendy začali vo väčšej miere prenikať do našich dvoch republík. Začínali sme ako väčšina našich firiem dodávkou materiálu a stavbou na mieste výstavby čo bolo vždy spojené s vplyvmi počasia a taktiež mnohokrát s neodbornosťou montážnych pracovníkov , ktorá sa samozrejme prejavila až na stavbe.

Nízkoenergetické a pasívne domy 1

Modernizáciou technológii a materiálov, ktoré sa využívajú v stavebníctve a s vyššími nárokmi na novostavby sme aj my inovovali spôsob navrhovania a výstavby našich domov. 

Firma DREVOSEN vybudovala nové výrobné kapacity v halách - odbúranie vplyvu počasia len na veľmi krátke obdobie počas montáže panelov v teréne(3-7 dní) a novými jedinečnými technologickými zariadeniami sme obmedzili chyby vplyvom ľudského faktoru na minimum a taktiež max. zrýchlili dobu výstavby. Ďalšou výhodou je odbúranie rež. nákladov s obstaraním potrebného materiálu –vlastný porez, sušenie a spracovanie dreva. 

Nízkoenergetické a pasívne domy 3Modernou technológiou, softvérovým vybavením a použitím kvalitných materiálov dokážeme veľmi rýchlo, efektívne a bezchybne navrhnúť a postaviť takmer akúkoľvek stavbu. Konštrukcie domov sú difúzne otvorené - odstránenie rizika vzniku plesní a hniloby v konštrukciách počas celej životnosti stavby a z biologicky obnoviteľných zdrojov na báze dreva - drevo, OSB, drevovláknité materiály, celulóza alternatívne minerálne vlákno. Skladbou z týchto materiálov vieme dostať veľmi dobré tepelno-technické parametre, ktoré splňujú najnovšie požiadavky na nízkoenergetické a pasívne domy. Použitím kvalitných stavebných materiálov dosahujeme výborné mechanicko-fyzikálne vlastnosti difúzne otvorenej konštrukcie.