Pri počítaní ceny je potrebné vedieť: 


Čo chcem izolovať?

Akú plochu chcem izolovať?

Do akej hrúbky chcem izolovať?

Kde chcem izolovať?

Nechám si poradiť odborníkmi?

 

Ak vieme odpovede na všetky tieto otázky bez problémov Vám pripravíme cenovú ponuku.

Žiadosti s kompletnými informáciami posielajte na:

drevosen@drevosen.sk 

 

celuloza_cenovaponuka