K naceňovaniu stavieb pristupujeme vždy individuálne, pretože nie je možné cenové ponuky zovšeobecniť. Stavby naceňujeme v dvoch úrovniach cenových ponúk a to v nezáveznej cenovej ponuke a konkrétnej cenovej ponuke.

Nezávezná cenová ponuka je spracovaná na základe Vašej predbežnej predstavy, ktorá je formulovaná len v nákresoch, pôdorysoch, prípadne vizualizácií, ktorú nám k naceneniu pošlete.

Konkrétnu cenovú ponuku je možné spracovať len na základe architektonického riešenia stavby (t.j. projekt na stavebné povolenie), ktorú nám dodáte Vy.

Prípadne Vám projekt na stavebné povolenie môžme vypracovať aj my.

Ak máte záujem o cenovú ponuku, kontaktujte nás na emailovú adresu: 

drevosen@drevosen.sk


vykresy_cp