Celulózová izolácia nemusí byť použitá len pri realizácii novostavieb ako vnútorná izolácia stien, podláh, stropov a striech. Celulozová izolácia sa môže používať aj pri rekonštrukciách. Nie je ľahké vyplniť minerálnou vlnou detaily krovu, nehovoríme o tom, že plochú strechu z čias, kedy sa používala škvára, tú vlnou nezateplíte, pokiaľ nerozoberiete strechu. Ukážeme si zopár príkladov z realizácii takýchto zatepľovačiek:

celuloza_plocha_strecha 

Obrázok hore: príklad zateplenia dvojplášťovej strechy hr. 40cm

 

Samozrejme sklon srtechy klesá a s ním aj hrúbka izolácie. To ale NEMÁ vplyv na zateplenie, pretože celulóza sa v takom prípade fúka pod tlakom, čím sa dosiahne väčšia hustota a lepší tepelný odpor. 

celuloza_kedysi 

Obrázok hore: najtenší priestor plochej strechy - strecha nafúkaná pred 15timi rokmi rozobratá kvôli rekonštrukcii domu. Aj po toľkých rokoch vyzerá zateplenie ako keby bolo realizované dnes - tzn dlhú trvácnosť izolácie.

Zateplenie pri novostavbách:

 

 celuloza_12 

celulóza_13 

celuloza_14