Prečo drevenú montovanú stavbu?

 • doba realizácie od projektu po hotovú stavbu
 • výborné mechanicko-fyzikálne vlastnosti
 • vysoký energetický štandard
 • jednoduchá, presná a rýchla montáž
 • zdravé a ekologické bývanie
        Technológia výroby stenových panelov je u nás jedinečná v rámci Slovenska a susedných krajín. Panely sú montované v zvislej polohe, čím zjednodušujeme výrobu a predchádzame chybám pri výrobe a chybám montážnikov. Panely montujeme v hale a tým sú eliminované vplyvy počasia. Môžeme preto vyrábať v ktoromkoľvek ročnom období. Technika sponkovania nosných vrstiev panelov je riadená počítačom, čo zaručuje dokonalú montáž. Fáza zhotovenia panela začína pri konštrukcii a opláštení, izolovaní, osadení okien a úpravy fasády po vrchnú mriežku.
technika
        Pri vytváraní projektovej dokumentácie využívame program SEMA, ktorý je priamo určený na drevené montované stavby. Je to program na špičkovej úrovni, v ktorom Vám dokážeme spraviť vizualizáciu, ukázať Vám konštrukčné detaily a spraviť výrobnú dokumentáciu.
        Pri izolovaní fúkanou celulózovou izoláciou používame výkonný priemyselný stroj pre aplikáciu celulózy, čo zaručuje rýchle, presné a kompletné vyplnenie dutiny v paneli. Pre kontrolu Vám môžeme za Vašej prítomnosti urobiť vzorku do panela či je vyplnený správne. 
        Naše steny dosahujú výborné tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti. Pri menšej hrúbke steny dosahujeme veľmi dobré technické parametre a navyše získavame priestor, pretože obvodová montovaná stena je tenšia ako tehlová stena, zachovajú sa tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti a získa sa priestor pre menšie miestnosti (komora, kúpeľňa, predsieň). 

 

Prečo stavať s nami?

 • najmodernejšia technológia výroby
 • rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť
 • kvalitné vybavenie, služby a servis
 • ekologické materiály
 • difúzne otvorené konštrukcie
 • skúsenosti a odbornosť
 • minimalizácia chýb vplyvom ľudského faktora
 • nezávislosť od vplyvu počasia
 • výhodná cena a kvalita

 

Skladba obvodovej steny:Skladba_steny 

Tepelnoizolačné vlastnosti vrstiev konštrukcie domu ovplyvňujú:

 • spotrebu energie na vykurovanie,
 • teplotný stav vnútorného prostredia domu,
 • teplotu vnútorných povrchov,
 • kondenzáciu vodných pár v konštrukciách a na ich povrchu

V interiéri je ako podkladná vrstva zvolená SDK doska, ktorá je dokonale hladká, dizajnovo sa dá prispôsobiť a je cenovo výhodná! Ako variantu namiesto sadrokartónu je možné použiť sadrovláknité dosky (Fermacell,Rigidur), ktoré sú pevnejšie, dajú sa využiť v kuchyniach, vo vlhkých priestoroch a v miestnostiach, kde je na stenu potrebné ukotviť ťažšie predmety.

 • Do inštalačnej predsteny sú montované rozvody elektriny, vody, telefónnych káblov, TV káble poprípade zabezpečenie budovy. Inštalačná predstena môže byť aj zateplená, čo zvyšuje tepelnný odpor stavebnej konštrukcie a obmedzuje tepelné mosty. 

OSB doska EGGER 3, je spôsobom výroby a použitým materiálom najvýhodnejšia pre opláštenie a statické zabezbečenie nosnej konštrukcie steny (nosníky STEICO Wall, KVH hranoly). Nakoľko má väčšiu hustotu bráni prechodu pary do konštrukcie a tak tvorí parobrzdu. Kompletnému parobrzdnému systému napomáha aj prelepenie styčných škár dosiek vzduchoizolačnou páskou ISOCEL AirStop. Vrstva OSB dosiek je k nosnej konštrukcii pripevnená oceľovými sponkami, ktoré svojím pravidelným a normou predpísaným rozložením dopĺňajú statickú funkciu opláštenia.

 • Nosná konštrukcia steny je drevená rámová konštrukcia, ktorá môže byť vytvorená rôznymi spôsobmi,nosniky_steico no my uprednostňujeme konštrukciu z drevených nosníkov tvaru "I". Týmto spôsobom dosiahneme vysokú pevnosť a maximálne zabránime vzniku tepelných mostov! Tepelné mosty sú minimalizované aj vďaka použitej celulózovej izolácii, ktorou je vyplnená nosná konštrukcia steny.

V našej výrobe stenových panelov uprednostňujeme konštrukcie izolované fúkanou celulózovou izoláciou. Jej vlastnosti sú lepšie ako vlastnosti minerálnej vlny či polystyrénu. Medzi jej výhody patrí 100% vyplnenie celého izolovaného priestoru,nehorľavosť, odolnosť voči hlodavcom a insekticídom. Aj preto je v kombinácii s nosnou konštrukciou STEICO Wall bezkonkurenčou technológiou. Viac sa o celulózovej izolácii dozviete tu.

 • DHF dosky s ich špecifickými vlastnosťami - vysoká difúzna priepustnosť umožňuje vodnej pare prechod z konštrukcie smerom do exteriéru. To je veľmi dôležité aby sa predišlo plesniam a hnilobe. N akoľko uzatvárajú nosnú konštrukciu plnia tieto dosky spolu so sponkami nosnú vrstvu konštrukcie. Spolu s OSB doskami stužujú konštrukciu do jedného staticky spoľahlivého celku.

Samozrejme neoddelitelnou súčasťou je fasádna vrstva, ktorá musí byť navrhnutá tak aby bola difúzne otvorená, smerom do exteriiéru. Preto navrhujeme do skladby steny fasádne dosky z minerálnej vlny alebo drevovláknité dosky kôli ich difúznej funkcii, samozrejme aj stierka a konečná fasádna omietka musia byť difúzne otvorené.

 

Skladba našej steny je technicky dokonalá, ekologická, zdravotne nezávadná a nenáročná na primárne a sekundárne energie. Samozrejme vieme vyrobiť steny aj dom podľa Vášho priloženého technického návrhu.

 

Rozdelenie energeticky úsporných domov:

(bežný dom - energetická spotreba 100 až 195 kWh/m2 za rok) 

Energeticky úsporný dom - energetická spotreba 50-70 kWh/m za rok 
Opatrenia
 • zvýšenie tepelnoizolačných hodnôt obvodového plášťa
 • cielené využitie pasívnych solárnych prvkov
 • využitie aktívnych solárnych prvkov
 • úsporný konvenčný vykurovací systém
Nízkoenergetický dom - energetická spotreba 15 až 50 kWh/m za rok
Opatrenia
 • použitie vysokokvalitnej tepelnej izolácie plášťa pasívne aj aktívne využitie slnečnej energie mechanické vetranie s rekuperáciou tepla, nízkoteplotný vykurovací systém
Energeticky pasívny dom - energetická spotreba 5 až 15 kWh/m za rok
Opatrenia
 • dokonalý obal budovy
 • pasívne aj aktívne využitie slnečnej energie
 • mechanické vetranie s rekuperáciou tepla
 • bez konvenčného vykurovcieho systému

 Prehľad naších stien:

PASIV - hr. 478mm, U=0,0,094 W/m2K, R=10,500 m2.K/W Konštrukcia obvodovej steny je montovaná, ako väčšina naších stien, pomocou    nosníkov STEICO Wall. Hrúbka nosnej konštrukcie je pre pasívny štandard 300mm. Konštrukcia je vyplnená celulózovou izoláciou. Fasádna izolácia je navrhnutá minerálna vlna hrúbky 100mm. Kombináciou vrstiev sme docielili pri veľmi malej hrúbke celej steny pasívny štandard.  

ENERGY -  hr. 383mm, U=0,123 W/m2K, R=8,000 m2.K/W  - Kombináciou hrúbky konštrukcie 200mm vyplnenou celulózovou izoláciou a fasádnou vrstvou hrúbky 100mm sme docielili výborné vlastnosti steny, ktorá je niekde medzi pasívnym a nízkoenergetickým štandardom. Hrúbkou steny dokážeme ušetriť veľké množstvo priestoru! 

ECO -  hr. 303mm U=0,167 W/m2K, R=5,858 m2.K/W - Skladba tejto steny je cenovo veľmi prijateľná a svojimi tepelno a zvukovoizolačnými vlastnosťami dodáva objektu nízkoenergetický štandard. To znamená, že sa skvelú cenu máte bývanie na vysokej úrovni. Nosnú konštrukciu tejto steny tvorí KVH konštrukcia, ktorá je vyplnená celulózovou izoláciou. Fasádna izolácia takisto použitá minerálna vlna hr. 100mm. 

Pri každej skladbe obvodovej steny je alternatíva steny a to izolovaním inštalačnej predsteny drevovláknitou izoláciou - 40mm.  

Vnútorná nosná stena 15 - nosná priečka je hrubá 150mm a posudzovaná statikom pri každej stavbe. Drevená konštrukcia z KVH 100x60mm je opláštená OSB doskami hr. 12mm a na nich je sadrokartón a raster je vyplnený celulózovou izoláciou.

Deliaca priečka 10 - slúži ako deliaca stena v obytnom priestore. Pri hrúbke 100mm má výborné zvukoizolačné vlastnosti. Drevená konštrukcia z KVH 80x60mm je opláštená sadrokartónovými doskami. Raster je vyplnený celulózovou izoláciou. 

 

montážgalaxie1prevadzka_spredu