chata1

Firma Drevosen realizuje drobné stavby vo veľmi krátkom časovom merítku. Svojím softvérovým vybavením vieme vyriešiť rôzne tesárske spoje, komplikovanú statiku pre rôznorodé konštrukčné systémy. Vaša chata Vám pred očami vyrastie najskôr v počítačovej vizualizácii a rovnaký je aj postup prác. 

 

Rýchlo, kvalitne, zdravo a úsporne!!!